אוכלוסיית הזקנים בתהליכי התחדשות עירונית

יום ג', האולם האדום, 09:30-10:45

יו"ר: מתן רבינוביץ

דוברים: עפרה כרמון – מנהלת תחום היבטים חברתיים בתו"ב, משרד הרווחה; נעמה רון – מנהלת תחום תכנון מדיניות (בפועל), משרד הבריאות; דוד קורץ – חבר קואפרטיב דיור לאוכלוסייה המבוגרת.

פירוט:

המושב עוסק באוכלוסיית הזקנים בתהליכי התחדשות עירונית, ומבוסס על מחקר יישומי חדש של מרכז הגר בשיתוף משרד הרווחה ויכלול מומחים ואנשי מקצוע מתחומי הזיקנה והעירוניות.  במסגרת המושב נציג ונדון בפערים בין האמצעים הרגולטורים, הכלכליים והחברתיים בהם מקודמת התחדשות עירונית בישראל אל מול הצרכים והמאפיינים המובחנים של אוכלוסיית הזקנים. כמו כן, נדון בכלים בהם ניתן להשתמש על מנת למתן את ההשלכות השליליות האפשריות של התחדשות עירונית על אוכלוסיית הזקנים ולאפשר לאוכלוסייה זו ליהנות מפירותיה הצפויים של ההתחדשות.