אקופוליס

יום ב', האולם הלבן , 11:30-13:00

יו"ר: אביעד שר שלום – יועץ קיימות לשיכון ובינוי

דוברים: דר׳ בתאל אשקול – חברת קונאטוס דיזיין; אדר׳ מיכאל וינד – ארי כהן אדריכלות ובינוי ערים; דורון צור ואלון רוזנברג – קהילת "ירוק בעיר" מחריש; מתכנן צביקה מינץ; אדר' תמי הירש; דר׳ רוסלנה פלטניק – אוניברסיטת חיפה

פירוט:

אם בעבר איכות הסביבה בעיר הצטמצמה לטיפוח וניקיון המרחב הציבורי או יצירה של שטחים ציבוריים פתוחים, כיום הקיימות העירונית חולשת על פני תחומים רחבים ומהותיים לתפקוד של העיר.  במושב נבחן כיצד הפוליס הפכה להיות לאקופוליס, כיצד הקיימות היא המצפן העירוני העכשווי.  בסדרה של הרצאות ובפאנל מומחים נעמוד על נושאים כגון: תשתיות עירוניות, איכות ורווחה של המרחב הציבורי, שיתוף הציבור בתהליכי התכנון ושילובו בעשייה אקולוגית וחינוך דור העתיד להתנהגות מקיימת.