התחדשות מגורים כפוטנציאל ליצירת חוסן עירוני וקהילתי

יום ב', אולם דיוואן, 16:00-17:15

יו"ר: ד"ר נאוה קיינר פרסוב, אדריכלית ומתכננת ערים, הפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים, הטכניון; ואדר' ליאת איזקוב בן שטרית

דוברים: פרופ' נעמי כרמון – הפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים, הטכניון; חגית נעלי יוסף – מתכננת חברתית; צור אוריון – גזבר המועצה המקומית בנימינה – גבעת עדה; תושבים מובילים ופעילים בשכונת נווה דוד, חיפה.

פירוט:

בשנים האחרונות, הופכות ערי ישראל  למעין 'מעבדה' לפרויקטים של חידוש מגורים (פינוי ובינוי ותמ"א 38), אשר משפיעים על חייהם של מאות אלפי אנשים. מושב זה מציע תפיסה אינטגרטיבית – חברתית, פיזית וכלכלית לפרויקטי החידוש ומציע לבחון את ההזדמנויות שגלומות בפרויקטים אלו עבור שיפור איכות החיים של תושבי המקום.  המושב מציג ארבע הרצאות, מנקודות ראות שונות אך משלימות, הכוללות: אקדמיה, מתכננים, שלטון מקומי ותושבים. המתייחסות לשלוש נקודות זמן שונות בתהליך פרויקט החידוש: לפני – התמודדויות של תושבים הנמצאים לקראת פרויקט חידוש; במהלך – בחינה מקרוב של פרויקטי חידוש רגישי מקום וקהילה הנמצאים בתהליך; ותובנות לאחר השלמת הפרויקט – בחינת תוצאות והשפעות, עלויות ותועלות של פרויקטי החידוש על תושבי המקום הוותיקים. בסיום המושב יתקיים דיון פתוח עם הקהל בתובנות המסתמנות ביחס להיבטים החברתיים ובהזדמנות שטמונה בכך למינופם של פרויקטי חידוש המגורים.