ותמ"ל וחוסן עירוני – הילכו שניהם יחדיו?

יום ב', הפאב הצלבני, 11:30-13:00

יו"ר: פזית שביד, מנהלת הקהילות והפעילות העירונית; ניר פפאי סמנכ"ל שמירת טבע, חברה להגנת הטבע

דוברים: ערן בן נון – רכז משמר התכנון , החברה להגנגנת הטבע; שמעון לנקרי,ראש עירית עכו; פרופ' נורית אלפסי , אוניברסיטת בן גוריון; ורד סלומון- ממן, אדריכלית משרד הבינוי והשיכון; דודו קחמן – מזכ"ל האיגוד החקלאי; אסף זנזורי – רכז מדיניות תכנון, החברה להגנת הטבע; רון שגן – פעיל מחדרה; עו"ד מילכה כרמל –  ראש תחום תכנון וקרקעות במועצות האזוריות; אילן שם טוב – יועץ לוותמ"ל

פירוט:

השמירה על החוסן העירוני היא מלאכה מתמדת של מהלכים לחיזוק החוסן ומנגד, התמודדות עם מהלכים להחלשתו. חוק הותמ"ל  שם לו למטרה  קידום יעיל ומהיר של תכניות בניה לדיור ביחס למתחמי קרקע, שהוכרזו על ידי הממשלה כמתחמים מועדפים לדיור, במסגרת הליך תכנוני מיוחד הנותן עדיפות ברורה לפיתוח באדמות מדינה. במקום לנצל את משבר הדיור לשם עלייה ברמת התכנון, הזדמנות להתחדשות עירונית ולפיתוח תחבורה בת קיימא, והפניית המשאבים הנדרשים לוועדות התכנון הקיימות וחיזוקן, מופנה המאמץ להקמת ועדות תכנון חדשות שמקדמות תכנון מהיר וירוד של שכונות פרבריות מבוססות רכב פרטי.

נעסוק בהיבט המחליש את החוסן העירוני והוא תכניות ופעילות הועדה לתכנון מתחמים מעודפים לדיור (ותמ"ל), תוך הצגת מקרי בוחן והשפעתם על חוסן הערים בישראל.