חברה וקהילה בהתחדשות עירונית

יום ב', האולם השחור, 10:00-11:15

יו"ר: אדר' דניאלה פוסק, יו"ר הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה מחוז תל אביב

דוברים: חגי טולדנו –  ראש תחום בכיר מדיניות וכלכלה, הרשות להתחדשות עירונית, משרד הבינוי והשיכון ; אלה ובר – רכזת תכנון בכירה ביחידה לתכנון אסטרטגי, מינהל הנדסה, עיריית תל אביב-יפו  ; נעה אפיק-ריבוש – מנהלת אגף קשרי קהילה במנהלת להתחדשות עירונית, ירושלים; איתן סרבר – ראש תחום התחדשות עירונית בחברת מודוס.

פירוט:

התחדשות עירונית, על מגוון אופניה, צוברת תאוצה בערים רבות בארץ. כיצד נרתמות הרשויות המקומיות לפיתוח חוסנה החברתי-קהילתי של העיר בתהליכים אלו? במושב יוצג המהלך הממשלתי להקמת מנהלות עירוניות להתחדשות עירונית, ההמלצות של עיריית תל אביב ביחס למרכיבי התכנית הסטטוטוריים ואמצעים משלימים שיש לקדם במטרה למתן השלכות חברתיות שליליות ולמנף את הפוטנציאל הטמון במיזמי התחדשות עירונית, כיצד המנהלת להתחדשות עירונית בירושלים פועלת להפוך תהליך התחדשות המאיים לפרק קהילות לבונה ומחזק, ותהליכים העוברים על הרשויות המקומיות בארץ ההופכים אותן מפאסיביות לאקטיביות בתהליכי התחדשות עירונית.