משכונה קיימת לשכונה מקיימת

יום ב', סטודיו, 16:00-17:15

יו"ר: נעה רגב – רכזת שכונות מקיימות – הרשות לאיכות הסביבה, עירית תל אביב-יפו

דוברים: פעילים, בעלי תפקידים בעירייה ובשכונה, נציגי עיריית כפר סבא ועיריית רמת גן

פירוט:

המושב בוחן את מודל הפעולה של תכנית "שכונות מקיימות" בעיריית תל אביב המחבר בין יוזמות עירוניות (Top Down)  ובין יוזמות קהילתיות (Bottom-up). במסגרת התכנית מתקיים קורס הכשרה לפעילים, נערך מיפוי של הקיים בשכונה, ומתוך הפער בין הרצוי למצוי בוחרים התושבים פרויקטים ויוזמות אותם הם רוצים לקדם בשכונה. הקהילה אחראית על הגיוס הקהילתי, מיפוי של כישורים ויכולות והעיריה מסייעת במנחים מקצועיים, בתקציבים ובחיבור לפרויקטים ואגפים רלוונטיים לשם הגשמת הרעיונות במרחב השכונתי. במושב נסקור גם תוצרים נלווים לפרויקטים עצמם: הקשרים הקהילתיים שנוצרים, כמו גם פיתוח של תחושת שייכות ואחריות משותפת על המרחב. ככל שהמארג השכונתי חזק יותר, כך עולה גם היכולת של השכונה להתמודד עם מצבי משבר.

2 תגובות
השארת תגובה