חדשנות וטכנולוגיה ברשות מקומית

יום ב', סטודיו, 16:00-17:15

יו"ר: כרמלה יעקובי וולף – בית הספר לעיצוב, המסלול האקדמי המכללה למנהל

דוברים: ד"ר יואב לרמן – פלאנט, תכנון עירוני ותחבורתי; סיון רחלה – מיסס; מילר ינאי; מאיה בורשטיין- הטכניון

פירוט:

המהפכה התעשייתית הרביעית ואולי החמישית כבר כאן ומשפיעה באופן ישיר אל הרמה המקומית. יש צורך דחוף לייצר שירותים חדשניים  מותאמים לרמה הלוקאלית, לנצל הזדמנויות של התערבות ואחריות שארגונים מקומיים לוקחים ולהעצים אותם עם יכולות טכנולוגיות שיאפשרו לכל אזרח להשתתף במהלך שיפור חייו. 
העסוק בערים חכמות, כפתרון לבעיות אקוטיות של תושבים לעיתים מסוכן, שכן במקום להכליל הוא עלול ליצור מידור.  אם אנחנו מדברים על מכוניות אוטונומיות אבל לא מפתחים תחבורה ציבורית מעולה, עם מידע נגיש לכל, שיפרנו את חיי אלה שחייהם משופרים, והפער הולך וגדל לאלה שחייהם אינם משגשגים.
הדוברים במושב יתייחסו לרעיון ממגוון כיוונים: כרמלה יעקובי וולף כשאלה אזרחית, דר. יואב לרמן בהתייחסות לחדשנות בתכנון – החייאת מרכז ראשון לציון, סיון רחלה, מיסס, מילר ינאי – על הטמעת יכולות טכנולוגיות וחדשנות ברמה המקומית כמנוף לחוסן ומיה בורשטיין מהטכניון על בחינת ההשפעה של המדיה החברתית על מעורבות הציבור בתכנון.