חוסן קהילתי ברשויות

יום ב', חנות המוזיאון, 10:00-11:15

יו"ר: דר' תמר לביא, נט"ל

דוברים: סא"ל (מיל) יותם דגן, דר' רובי רוגל, שרית זיו

פירוט:

במושב זה יציגו מומחים בתחום החוסן הקהילתי והמוניציפלי מן הידע שהצטבר במדינה על מאפייני החשיפה הייחודית של ישובים במדינת ישראל בהם לא ניתן להכריז על חזרה למצב שגרה והתושבים נאלצים לחיות במצב של "שגרת חירום". ידונו החוסן הקהילתי, המרכיבים שלו ובהם הקיימות העירונית והקשר שלה לחוסן אישי ולחוסן קהילתי וכן תפקיד המנהיגות העירונית בפיתוח החוסן הקהילתי. לבסוף תוצג דוגמא להתערבות בונה חוסן ברשויות.