חקלאות עירונית

יום ב', בית המורה, 10:00-11:15

יו"ר: אביגיל הלר, משרד החקלאות

דוברים: לירון מעוז – ביה"ס פורטר ללימודי סביבה, אוני' תל אביב; איזק דימה אנסן; לביא קושילביץ

פירוט:

במושב תוצג חשיבות החקלאות העירונית לקיימות עירונית בישראל, תינתן תמונת מצב לגבי החקלאות עירונית בישראל (כולל מיזם חקלאות יישובית של משרד החקלאות), ילובן החיבור בין החקלאות בעיר לחקלאות הקונבנציונלית בארץ, תידונה דרכים לקידום הנושא במישורים  שונים: קהילתיים חינוכיים, משפטיים, מדעים ותכנוניים ( כולל הצגת מודל ניהולי והנחיות לרשות המקדמת חקלאות עירונית בתחומה).