טבע בעיר

יום ב', בית המורה, 14:30-15:45

יו"ר: עמיר בלבן – מנהל תחום טבע עירוני ,החברה להגנת הטבע

דוברים: אביגדור שרון – חוקר ומנחה – בית הספר ללימודי הסביבה ע"ש פורטר; גליה חנוך -רועה מנהלת קהילת ת"א-יפו והסביבה וגליה לימור שגיב רכזת פעילות ציבורית ,החברה להגנת הטבע ; אורי רייכר – ז"ק – רייכר אדריכלות ואדריכלות נוף; נעמה טסלר – יעוץ אקולוגי, חנוך בורגר אגרונומים בע"מ.

פירוט:

טבע עירוני הפך למרכיב מהותי בשגשוג וברווחה של העיר בשגרה, כמו גם לאתגרים רבים בשמירה ובשיקום בעיתות חירום. לא בכדי הפך נושא זה לאחד המוקדים המרכזיים בועידת קיטו של ארגון ה-HABITAT ב-2015. במושב שלפניכם נסקור היבטים שונים ומגמות עכשוויות בטבע עירוני בישראל, ונתייחס לאופני הניהול, התכנון, השימור והטיפוח של תשתיות טבע עירוני בתחומי הערים בישראל, כחלק מיישום אמנת קיטו.