יוזמות עירוניות ושימור

יום ג', אמריקן קורנר, 09:30-10:45

יו"ר: עירית כרמון פופר – אוצרת, ד"ר אדר' אוריין שחר – הפקולטה לארכיקטורה בטכניון

דוברים: הדס קידר – אוצרת ואמנית, מקימה ומנהלת אמנותית תכנית רזידנסי "ערד אמנות אדריכלות" ואוצרת המרכז לאמנות עכשווית בערד; ארנון אלוש – מנהל בית הקהילות לגאווה וסובלנות – המרכז הקהילתי לקהילה הלהטב"קית בחיפה; נטע מייזלס – חוקר ופעיל חברתי, ממייסדי קבוצת האמנות "בית ריק" וממובילי פרויקט "המפעל", ירושלים

פירוט:

המושב יידון ביזמות עירונית ושימור וזיקות הגומלין ביניהן, בדרך ליצירת חוסן עירוני. מעשה השימור תופס בשנים האחרונות מקום מרכזי בדיון אודות תכנון ופיתוח המרחב העירוני. תנועת מטוטלת נעה בין שימור ממוסד הנתון בחוקי משחק קשיחים לבין פעולות ויוזמות ספונטניות, אלטרנטיביות ואף חתרניות, הנרקמות לרוב בידי סוכנים המצויים מחוץ לתחום השימור. במסגרת המושב, יידונו שלוש דוגמאות עכשוויות, אשר יוצגו על ידי יזמים עירוניים הפועלים בתחומים שונים בערים ערד, חיפה וירושלים. ביחס לדוגמאות אלה ואחרות נציע דיון תיאורטי מסכם בו נזהה את מרכיבי השימור הגלומים בהן ונאיר את הפרשנות החדשה שהן מעניקות למעשה השימור. כמו כן נתבונן באופן בו מרחיבות תופעות כאלה את השפעתו של השימור על העיר ונבחן את ניסוחם מחדש של ערכי המקום והחייאת הזיקה אל המרחב, שיש בהן כדי לפתח זהות מקומית וחוסן עירוני.