מנועי צמיחה - התחדשות עירונית עכשווית

יום ב', אורבנוע, 10:00-11:15

יו"ר: שרון בנד חברוני – קיימות עירונית, מכון ירושלים

דוברים: רענן חסידוף – יועץ לתחבורה חכמה; ד"ר נעמה טשנר – אוני' חיפה; אורי אייזנברג – מנהל טכנולוגיות, אופק צילומי אוויר.

פירוט:

התחדשות עירונית היא צמד מילים שחוזר על עצמו אך למעשה מעבר לתהליכים גדולים ואטסטרגיים קיימים גם תהליכים מקומיים ונקודתיים שעשויים להשפיע על תחושת המקום והשייכות ומהווים גורם חשוב באיכות החיים העירונית. במושב יוצגו דוגמאות ומחשבות לתהליכם נקודתיים כפי שבאים לידי ביטוי בתהליכי פלייסמייקינג  ובתכניות לתשתיות תחבורה ציבורית בפריפריה ולקשר בין תחבורה ציבורית לאיכות החיים העירונית.