עדכון התכנית האסטרטגית לתל-אביב-יפו - תכנית לחוסן עירוני

יום ב', אורבנוע, 11:30-13:00

יו"ר:  אדר' גידו סגל – יועץ לתכנית האסטרטגית לתל-אביב-יפו

דוברים: צילי בר יוסף – מנהלת היחידה לתכנון אסטרטגי, עיריית תל-אביב-יפו; אפרת מייקין כנפו – מנהלת תכנית החוסן, עיריית תל-אביב-יפו; ד"ר הילה שיטרית, ד"ר אורלי רונן, בקי שליסלברג – יועצות לתכנית האסטרטגית לתל-אביב-יפו.

פירוט:

עיריית תל-אביב-יפו עורכת עדכון של התכנית האסטרטגית לעיר, תכנית שתנחה את פעילות העירייה בשנים הבאות בכל התחומים הרלוונטיים לחיי העיר: חברה, כלכלה, סביבה, ממשל וכד'. תוך כדי הכנת התכנית, העיר הצטרפה לרשת 100 ערי החוסן שבחסות קרן רוקפלר, שמטרתה חיזוק עמידתן וחוסנן של הערים ברחבי העולם.  התכנית האסטרטגית תקדם את החוסן העירוני: היכולת של פרטים, קהילות, מוסדות, עסקים ומערכות שונות בעיר לשרוד, להסתגל, ואפילו לצמוח ולשגשג מול זעזועים אקוטיים ולחצים כרוניים, בדגש על התושבים הפגיעים ביותר. במושב יצגו עקרונות הכנת התכנית, מהו חוסן עירוני ועקרי הדברים שעולים מתוך ניתוח המצב הקיים.