כלכלה עירונית

יום ב', סטודיו, 14:30-15:45

יו"ר: אופיר פינס – ראש המכון לחקר השלטון המקומי, אוניברסיטת תל אביב.

דוברים: יהודה עירוני – יועץ לרשויות; תומר שלוש – חוקר ערים; קרן שביט; יוגב שרביט – בלוג המדד המוניציפאלי; עידן עמית – החברה להגנת הטבע

פירוט:

הכלכלה היא אחד מהמרכיבים המרכזיים בחוסן עירוני. התרחבות הפערים הכלכליים בתחומי העיר מאיימים על החוסן העירוני וקיימת חשיבות גדולה לפיתוח חברתי כלכלי בראייה רב תרבותית. במושב נתמקד בקשר בין חוסן כלכלי ועירוני ותפקיד הרשות המקומית בחיזוק הכלכלה המקומית וצמצום הפערים. בכלל זה, בהתייחסות לנעשה במרכז ובפריפריה ובכלים ליצירת חוסן כלכלי עירוני.