מחזקים אחד את השני - חוסן קהילתי

יום ב', אמריקן קורנר, 10:00-11:15

יו"ר: נירית קורן

דוברים: דני מירז – מנכ"ל שדמות, ד"ר יריב שגיא, דבי רותם, בת עמי זיידל

פירוט:

אחד האתגרים הגדולים העולים מתהליכי עיור מואצים קשור לתחום החברתי-קהילתי. תהליך העיור מאופיין, בין היתר,  בצפיפות אוכלוסין וביחסי אנוש מנוכרים, היוצרים ריחוק בין המימשל לנתיניו, בין מנהלים למנוהלים ובין אדם לקהילה. מושב זה יציג את האתגרים ביצירת חוסן קהילתי במרחב עירוני, ולצד זאת יביא גישה, עקרונות ומודלים אשר יכולים לייצר מחדש מסגרות קהילתיות, להעלות הון חברתי ולחזק סולידריות חברתית.  במושב יידון אופן היישום בתחומים שונים כגון: תכנון פיזי, תיירות ומורשת, מסגרות ארגוניות, מעורבת אזרחית, מערכות שלטון מקומי ועוד.