ממנועי צמיחה קק"לים לחיזוק הפריפריה

יום ג', האולם היפה, 09:30-10:45

יו"ר: ענת גולד – מנהלת אגף תכנון – קק"ל

דוברים: אינג' טל גולן; אדר' רונית דבידוביץ – ד.מ.ר; אבי מוסן – קק"ל

פירוט:

מושב קק"ל יעסוק במנועי הצמיחה של קקל לחיזוק הפריפריה. בתחום ההתיישבות כלכלה חברה קהילה ואיכות חיים. כל מנוע בנפרד והחוזק והיתרון של שילוב בינהם.