מפגש עיר- אקדמיה ככלי לקידום עירוניות: עכו כמקרה בוחן

יום ב', סטודיו, 10:00-11:15

יו"ר: מורן אביב – הטכניון

דוברים: אדר' ערן מורדכוביץ', פרופ' קרל מרטנס – טכניון, דר' נעמי שרויאר – אונ' חיפה

פירוט:

בפאנל יוצג שיתוף הפעולה בין העיר לאקדמיה ככלי שניתן להטמיע בישראל לקידום העירוניות תוך הצגת ההזדמנויות הטמונות בשיתוף פעולה כזה, והאתגרים הנובעים ממנו. כמקרה בוחן תוצג פעילות החממה החברתית בטכניון, שפעלה בעכו במשך שנתיים תחת הכותרת 'המעבדה העירונית'. המעבדה העירונית היא פרויקט הפועל בגישת הוראה מבוססת קהילה שמטרתה להפוך את האקדמיה לשחקן פעיל בזירה העירונית. הפעילות תוצג על ידי מרצים וסטודנטים מהטכניון ומאוניברסיטת חיפה שפעלו בעיר במסגרת הפרויקט.