מקדמים עירוניות עם תב"עות נבחרות

יום ב', אולמות האבירים, 10:00-11:15

יו"ר: אדר' טימור מגרלי, אדריכל מחוז מרכז, משרד הבינוי והשיכון

דוברים: אדר' ורד ממן סולומון – אדריכלית ראשית, מנהלת אגף בכיר תכנון, משרד הבינוי והשיכון; אדר' אירית צרף נתניהו – ראש המחלקה לארכיטקטורה, המרכז האקדמי לעיצוב וחינוך, ויצו חיפה; אדר' אסתי ליס, מנהלת תחום תכנון אורבאני, אגף תכנון, משרד הבינוי והשיכון

פירוט: