משחק בעיר

יום ב', אולם דיוואן, 10:00

יו"ר: נגה אדלר – הקליניקה האורבנית, אונ' העברית

דוברים: דבורה פריד – מנהלת תכנית "רשת הידע של Urban95 ישראל"; גלינה ארבלי – מרצה לעיצוב תעשייתי במכון הטכנולוגי חולון; יובל דרייר שילה –מרכז המחקר על משחק בתכנית "רשת הידע של Urban95 ישראל".

פירוט:

בשביל ילדים, עיר טובה היא עיר שאפשר וטוב לשחק בה, בכל מקום: בגני משחק, בחצר בית הספר, ברחוב ועוד. מקומות משחק טובים הם לא רק מהנים יותר, אלא גם כאלה שמאפשרים לילדים ללמוד, להתנסות ולהתפתח מבחינה פיזית, רגשית חברתית ושכלית דרך המשחק. המושב יתמקד בשאלה: מה הופך מרחב עירוני למקום משחק מוצלח, ואיך אפשר ליצור עיר שטוב לילדים לשחק בה. במהלך המושב נלמד על ההתפתחות של גני המשחקים בישראל ובעולם בעשרות השנים האחרונות, נדון ביחד באתגרים, בחסמים ובכלי העבודה של ערים ותושבים כשהם מבקשים ליצור אזורי משחק פעילים ואיכותיים – יוצגו מסקנות ראשוניות וכיווני פעולה מתוך "רשת ערים לומדות" של Urban95 – תכנון לילדים בגיל הרך, ונחשף לסיפורי הצלחה וכלי התערבות מישראל ומהעולם.