סדנא לשותפות בין מגזרית בעיר

יום ג', אולם האבירים, 09:30-10:45

דוברים: רן רביב- מנהלת תחום קיימות מקומית -מרכז השל; נגה שני- מתכננת ערים – יועצת בחברת מודוס. 

פירוט:

בסוגיות כמו שינויי אקלים ונושאים סביבתיים ופתרון סוגיות חברתיות וכלכליות בעיר– מורגלים לפנות לרשות המקומית, ולארגוני חברה אזרחית – אלא שגם למגזר העסקי אחריות ויכולת השפעה עצומות.

כדי לממש פוטנציאל זה דרושה שותפות תלת מגזרית. אולם שותפות כזו אינה פשוטה ודורשת הקשבה הדדית, סבלנות לשוני בתרבות הארגונית והתנסות חיובית בעשיה משותפת. 

בסדנא נכיר ונתנסה  בכלי יעודי התומך בקידום שותפות כזו, נשמע סיפורי הצלחה מערים בארץ. המושב יורכב מפתיחה קצרה ועבודה משותפת בשולחנות עגולים.