עירוניות וחוסן בחברה הערבית

יום ג', אולם אבירים א', 13:15-14:30

מנחה: איימן סייף – ראש הרשות לפיתוח כלכלי, המשרד לשיויון כלכלי

דוברים:

אמין אבו חייה – מנהל תחום מיעוטים, משרד הבינוי והשיכון; יהונתן כהן-ליטאנט – מתכנן מחוז צפון – מינהל התכנון; מורן אביב – מתכננת ערים, עמותת סיכוי; עמאד דחלה – ראש מוצה מקומית טורעאןד"ר עניאה בנא – מתכננת ועדה מרחבית ואדי ערה ומרצה במכון ללימודים עירוניים באונ' העברית; פאדי סמעאן – עמותת אינגאז; קרן דורון כץ – מנהלת תחום ממשל מקומי ופיתוח אזורי, אלכא, גוינט ישראל.

פירוט:

בחודש דצמבר 2015 אושרה החלטת ממשלה מספר 922 בעניין פעילות הממשלה לפיתוח כלכלי באוכלוסיות המיעוטים בשנים 2016-2020 (תכנית החומש).
תכנית החומש מטפלת במגוון תחומים הנוגעים למגזר המיעוטים ולרשויות המקומיות במגזר זה, כאשר החידוש העיקרי המוצע בה הוא שינוי מנגנוני ההקצאה באופן המבטיח חלוקת משאבים הוגנת יותר למגזר המיעוטים. לתוכנית החומש השפעה מכריעה על יישובים ערבים בישראל ומטרת המושב לפתח דיון כיצד משתנה ומתפתחת העירוניות בישובים אלה על רקע ההחלטה. נושא זה יידון דרך נקודות מבט והסתכלות שונות באמצעות שורת הדוברים המגיעים ממשרדי ממשלה, שלטון מקומי וחברה אזרחית.