עירוני בריא

יום ב', חנות המוזיאון, 14:30-15:45

יו"ר: דר' מילכה דונחין, רשת ערים בריאות בישראל

דוברים: ארזה בן אור, אדריכלית ויזמת חברתית, אורית משעל, היחידה האזורית לאיכות הסביבה בשרון, מאיר אטדגי, אדריכל מורשה נגישות בעיריית חולון

פירוט:

המושב יעסוק בעקרונות התכנון העירוני הבריא ותשולבנה בו דוגמאות של עשייה בתחומי החקלאות העירונית, צמצום היושבנות והגברת הנגישות לכל. דוגמא אחת תעסוק בגידול צמחי מאכל במרחב הציבורי על ידי קהילה לרווחת עוברי אורח בעיר. הפיכת הרחובות, גנים ציבוריים ומרחבים אזרחיים לאכילים יוצרים זרז לחינוך קהילתי בין דורי, מעורבות ואקטיביזם לאכילה בריאה, עידוד הליכה ברגל תוך העצמה חברתית. דוגמא משלימה לזו היא פרויקט "צאו החוצה" אל הגינות הקהילתיות. כמו כן תהיה התייחסות לפתרונות מתקדמים במרחב הציבורי עבור אנשים עם מוגבלויות. המושב ילווה בתרגום לשפת הסימנים.