עיר יודעת בשיגרה ובחירום

יום ב', אמריקן קורנר, 11:30-13:00

יו"ר: פרופסור אבי דגני, חברת גיאוקרטוגרפיה

דוברים: ד"ר אלן מרקוס, לשעבר ראש היחידה לפיתוח אסטרטגי בעיריית אשקלון; טליה לבנון, ראש הקואליציה לטראומה; מירה הולצר, ראש המחלקה האסטרטגית בעיריית פתח תקווה; ד"ר מאיר מנחם, תנופה יועצים; רן רייז – סמנכ"ל צמיחה בתובנות

פירוט: 

המושב יעסוק בקשר שבין עיר יודעת וחכמה לעיר חוסן ובאופן שבו ניתן להיערך מראש על בסיס מידע , למתן מענה יעיל ואפקטיבי לכלל החברה העירונית על רבדיה השונים. המונח "עיר חוסן" (Resilient City) מגדיר נושאים עיקריים שראוי לסייע בהם לערים בעולם – ביצירת פתרונות להם והעצמה בהתנהלות השוטפת – בשגרה, ואף במצבי חרום לכלל תושביה. הדבר נכון במיוחד לגבי הצורך במענה למגזרי אוכלוסייה מוחלשים כמו קשישים, בעלי צרכים מיוחדים, עולים חדשים ועוד. לפיכך, מיפוי וזיהוי מוקדמים של רבדי אוכלוסייה השונים חיוניים להערכות ובניית מרכזי חוסן לצד יצירת מענה מדויק, יעיל ואפקטיבי על בסיס של ידע ונתונים. כלים מוקדמים אלה מסייעים גם לבניה קהילתית שתוכל לתפקד בכל מצב ולהעניק תמיכה פיסית, חברתית ורגשית לחבריה באשר הם במצבים שונים.

השארת תגובה