עיר לומדת

יום ב', בית יד לבנים, 10:00-11:15

יו"ר: יעקוב פישר – מנהל האגף לחינוך מבוגרים, עיריית פתח תקווה, מנהל עיר לומדת עירוניות. 

דוברים: צביקה וולק – מנהל תוכנית "רגע חושבים", מכון פוירשטיין; רות דיין מדר – ראש תחום חברה, מרכז השלטון המקומי; סוזאן חסן דאהר – ארגון ג'וינט ישראל-תבת; ליאור רוגב צרפתי, יעקב פישר – עיריית פתח תקווה; מר צבי בר – המחלקה לסוכנויות המיוחדות ולנושאים הגלובאלים, משרד החוץ.

פירוט:

ההכרה באסטרטגיית ה"למידה לאורך החיים" ככוח הנעה עיקרי, אומצה על ידי האיחוד האירופי, ה- OECD , אונסק"ו וארגונים בינלאומיים. גופים אלה מובילים אסטרטגיה זו באמצעות הטמעת המודל של "ערים לומדות" ברחבי העולם. "עיר לומדת" הינה עיר המגייסת את כל משאביה בכל המגזרים לשם פיתוח והעצמת הלכידות החברתית, השגשוג הכלכלי ופיתוח בר-קיימא.

השארת תגובה