עכו העתיקה - אתגרים בניהול עיר היסטורית

יום ב', אולם דיוואן, 16:00-17:15

יו"ר: אדר' עדי סלע וינר – מדיניות שימור, מינהל שימור ברשות העתיקות

דוברים: המר רענן כסלו, ראש מינהל שימור ברשות העתיקות; ד"ר אליעזר שטרן, ארכיאולוג מחוז גליל מזרחי וגולן וד"ר כמיל סארי, ארכיאולוג מרחב צפון ברשות העתיקות; ד"ר שלי-אן פלג, המרכז הבין-לאומי לשימור ע"ש העיר רומא בעכו העתיקה, מינהל שימור ברשות העתיקות; אדר' שחר פוני, אדריכל מפקח ארצי, מינהל שימור ברשות העתיקות; עו"ד אדהם ג'מל, סגן ראש העיר, עיריית עכו.

פירוט:

עכו היא עיר רב תרבותית ואחת הערים עתירות המורשת בארץ. העיר העתיקה של עכו הוכרזה בשנת 2001 אתר מורשת עולמית. 

יובל של מעורבות רציפה בתהליכי השימור והפיתוח של העיר העתיקה וכ-15 שנה מאז ההכרזה, אנו מבקשים לבחון את הקשר שבין היותה של עכו עיר היסטורית ואתר מורשת עולמית, לבין היותה עיר חיה ומקיימת המבקשת להבטיח חוסן עירוני לתושביה.

המושב 'עכו העתיקה – אתגרים בניהול עיר היסטורית' יעסוק בחוסן של העיר העתיקה, באמצעות עיון בכלים המוצעים בהמלצה בנושא נופים אורבניים-היסטוריים (אונסקו, נובמבר 2011). ההרצאות במושב יעסקו בכלים למעורבות אזרחית, בכלי ידע ותכנון, במערכות רגולציה ובכלים פיננסיים כפי שמשתקפים במקרה המבחן של עכו העתיקה.