"ערים משתפות והתחדשות עירונית"

יום ג', האולם הלבן, 13:15-14:30

מנחה: איל בלוך – WEconomize

פיטר ואן-דה-גלינד, ShareNL וה-Sharing Cities Alliance: למה כדאי לערים לשתף?

ד"ר צפריר בלוך-דוד ועו"ד בלה ברדה-ברקת, WEconomize: ערים משתפות, ניסויים אורבניים והתחדשות עירונית בישראל.

ד"ר יאיר פרידמן ופרופ' יורם מרגליות, WEconomize: הצד האפל בכלכלה המשתפת.

פירוט:

כלכלה משתפת מאפשרת התחדשות עירונית תוך שימוש במשאבים הקיימים בין אם הם בבעלות פרטית, בבעלות ציבורית או בבעלות תאגידית. אסטרטגיה זו ממומשת כבר כיום ברחבי העולם, במספר הולך וגדל של ערים דוגמת סיאול (קוריאה), אמסטרדם (הולנד) וגנט (בלגיה), בעוד שערים רבות נוספות בוחנות את הנושא לעומק (ערים דוגמת ניו יורק, לונדון ותל אביב יפו). במסגרת המושב יוצגו הרעיונות המרכזיים העומדים בבסיסה של הכלכלה המשתפת, תוך התייחסות ליתרונותיה, אתגריה והסיכונים השונים הטמונים בה. המושב מבקש להציג פרדיגמה משתפת בתכנון ועיצוב המרחב העירוני ברמה הארגונית, החברתית והכלכלית.