צמיחה חכמה בנגב

יום ב', האולם האדום, 14:30-15:45

יו"ר: נעמה דהן – מנכ"לית קרן מיראז'

דוברים: אדר' גל גבריאלי – מרחב; אדר' ורד סלומון; אדר' דרור גרשון – מנכ"ל מרחב; איציק דנינו – ראש העיר אופקים; ד"ר מוחמד אלנבארי – ראש מועצת חורה; שרון דינשטיין – סמנכ"ל תנועת "אור".

פירוט:

העצמת העירוניות בערי הנגב מהווה כלי מרכזי ליצירת חוסן חברתי-קהילתי, תרבותי וכלכלי בפריפריה הדרומית של ישראל. מרחב, התנועה לעירוניות בישראל ביוזמת קרן מיראז' לפיתוח הנגב, עוסקת במחקר מקיף המייצר חשיבה מחודשת על אסטרטגיות ופתרונות לאתגרי החוסן העירוני בנגב. במושב זה נדון כיצד ניתן לחזק את המרקם העירוני בערי הנגב, על מנת לאפשר לכידות חברתית, שוויון ההזדמנויות וביטחון כלכלי לנוכח ההשתנות הדמוגרפית הצפויה בהן ולנוכח תוכניות הפיתוח והאתגרים המלווים את הנגב באופן תדיר.