קונפליקטים והסכמות בעיר

יום ב', בית יד לבנים, 14:30-15:45

יו"ר: ארכ' אירית צרף נתניהו, ראש המחלקה לארכיטקטורה במרכז האקדמי לעצוב – ויצו חיפה ובעלת משרד לארכיטקטורה ובינוי ערים.

דוברים: פרופ' ארכ' דוד גוגנהיים, אדריכל עיצוב  אורבאני, אדריכלות ושימור, אדריכלות נוף ועיצוב פנים; אמיתי הר לב – מנכ"ל חברת מודוס; איתן ליפץ – ליפץ גרופ; אדר' דניאלה פוסק – יו"ר הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה, מחוז תל אביב.

פירוט:

קונפליקטים הם מנוף לשיח, לחשיבה, ליצירה, לביקורת ולתכנון. זאת במידה ומתקיים דיון פורה ועניניי המשתף את כל בעלי העניין. "פתרונות" של קונפליקטים הם בדרך כלל סוג של פשרה, שיקלול טכני או מענה לבעלי כח, שלטון או הון ואינם מצליחים לגייס את השיח, הדיון העקרוני, ערכי, אידאולוגי והתאורטי לדיון תכנוני פורה ולהסכמות.

האם נכון "לפתור" קונפליקטים? או שמא "לייצג" קונפילקטים? האם נכון להביע עמדה ללא פשרות? (ואיך עושים זאת לכל הרוחות…?) האם מצב של "הסכמות" הנו המרחב האידאילי לתכנון? איך מגיעים להסכמות בעולם כה מורכב כעולם התכנון העירוני? מהו מרחב ההזדמנויות ליצירת דיאלוג בתהליך? מושב זה יתמודד עם שאלות אלו ואחרות.