קיימות בועטת

יום ג', בית המורה, 09:30-10:45

יו"ר: יעל אלישר – מרכזת תחום התכנון בקהילת ירושלים של החברה להגנת הטבע

דוברים: רותם ויצמן – רכזת בפרויקט מים ושכנות טובה, אקופיס המזרח התיכון; תומר יפה – מוביל תכניות לפיתוח מנהיגות סביבתית בקהילה; נועם דנסקי – צוות מרכז ההדרכה לאגרואקולוגיה עירונית במוסינזון, גינות קהילתיות בישראל (ע"ר); אילנה חלפון מסיקה – יו"ר ועד גבעת אולגה; חביבה שפר, רמות למען הסביבה.

פירוט:

תנופת הבנייה והפיתוח בישראל באה לא פעם על חשבון ערכי השמירה על הטבע, תוך הפרת האיזון שבין פתרונות למצוקת הדיור, לבין הגנה על משאבים אקולוגיים במרחב החיים שלנו. במושב "קיימות בועטת" ניתן את הבמה לפעילים ונציגי ארגונים המהווים כוח המשמר וההגנה בשטח המבקשים להלחם באיזון שמופר. בשורה של הרצאות ופאנל נלמד על האופן שבו בודדים וקבוצות מצליחים להתמודד מול ארגונים ממסדיים ועסקיים המעודדים בנייה, ומה ניתן לעשות בכדי להבטיח שהמרחבים הבנויים לא יבואו על חשבון הצרכים האקולוגיים, הלוקאליים והלאומיים של ישראל.