רשת ישראלית לפלייסמייקינג

יום ב', האולם הלבן, 16:00-17:15

יו"ר: ד"ר אמילי סילברמן – מנהלת הקליניקה האורבנית, החוג לגאוגרפיה, אונ' עברית.

דוברים: מציגי פוסטרים בנושא.

פירוט:

המושב עוסק בגיבוש ראשוני של רשת פלייסמייקינג, ככלי לבינוי קהילתי וכמנוף לפיתוח תפיסת המרחב הציבורי. מטרתה של רשת פלייסמייקינג הוא לשפר את הלימוד ההדדי, לקדם כלים וגישות המותאמים לאוכלוסיות שונות, אקלימים שונים בקנה מידה גדולים וקטנים. המושב יציג פוסטרים על פרוייקטים שבוצעו בשנים האחרונות ושיח עם המציגים .