שיח פתוח - לשיתוף הציבור במערכת התכנון העירוני

יום ג', בית יד לבנים, 09:30-10:45

יו"ר: פרופ' (אמריטוס) ארזה צ'רצ'מן – טכניון; אלה אלכסנדרי – פעילה סביבתית, חברת ועד מנהל בעמותת מרחב.

דוברים: דיון פתוח למשתתפים

פירוט:

מתי לאחרונה שאלו אותך משהו כשעוד יכולת להשפיע על התוצאה???

שיתוף הציבור בתהליך קבלת החלטות תכנוניות הופיע לראשונה בישראל בשנות ה 80. מאז חלו שינויים רבים במדינה וביחסה לנושא. עשייה שלטונית, גידול באוכלוסיה העירונית, מודעות חברתית ואזרחית ומעורבות קהילתית, כל אלה הופכים את שיתוף הציבור להכרחי  וניכר כי בשלה העת להסדרה והבניה של מנגנונים המאפשרים את השתתפות הציבור כמחויב בעת הזו. בואו לשמוע, להשמיע  ולהשפיע על קידום נהלים שיגדירו את דרכי שיתוף הציבור במערכת התכנון.

המושב יתקיים במתכונת דיון פתוח במעגל.