שנתיים לפעילות המטה הלאומי לעירוניות

יום ב', אולמות האבירים, 14:30-15:45

יו"ר: נתנאל לפידות, מנהל אגף בכיר תכנון אסטרטגי ומדיניות, משרד הבינוי והשיכון

דוברים: ח"כ תמר זנדברג – ראש השדולה לעירוניות בכנסת; אילת קראוס, מייסדת חכמת רחוב; דר' אורלי רונן, ראש המעבדה לחדשנות וקיימות עירונית, בי"ס ללימודי סביבה ע"ש פורטר, אוני' תל אביב; דר' אמלי סילברמן, מנהלת הקליניקה האורבנית, החוג לגיאוגרפיה, האוניברסיטה העברית בירושלים, ויועצת אקדמית לפעילות המטה הלאומי לעירונית; דר' עמיאל וסל, מ"מ מנהלת תחום מדיניות, אגף בכיר תכנון אסטרטגי ומדיניות, משרד הבינוי והשיכון 

פירוט:

סיכום פעילות בת שנתיים של המטה הלאומי לעירוניות, בהובלת אגף בכיר תכנון אסטרטגי ומדיניות במשרד הבינוי והשיכון.  במושב יוצגו תוצרי פעילות המטה הלאומי לעירוניות, הדו"ח הלאומי לעירוניות – ישראל 2016 אשר הוגש לאו"ם לכבוד ועידת HABITATIII למגורים ופיתוח עירוני מקיים, וכן עיקרי ה- New Urban Agenda (NUA) שהינו התוצר העיקרי של ועידת HABITATIII – מסמך הצהרה בנושא מגורים ופיתוח עירוני מקיים אותה אימצו בוועידה עשרות מדינות בעולם, כולל ישראל.