תכנון בקנה מידה אנושי

יום ב', האולם הלבן, 16:00-17:15

יו"ר:

דוברים: יהונתן כהן ליטאנט – מתכנן מחוז צפון; ליאת פלד – מתכננת מחוז חיפה; שירה תלמי -מתכננת מחוז ירושלים; תומר גוטהלף – מתכנן מחוז דרום

פירוט:

מושב מיוחד של מינהל התכנון בהשתתפות מתכנני לשכות התכנון המחוזיות, המבקש להאיר ולדון בהיבטים שונים של תכנון בקנ"מ אנושי, כפי שבאים לידי ביטוי בעבודתם השוטפת של מחוזות מנהל התכנון. במסגרת זו, יציגו הדוברים מגוון סוגיות תכנוניות ובהן:   תכנון במרקם חדש; התחדשות עירונית לאורך ציר תחבורה ציבורית; תחבורת אופניים כאמצעי לעידוד עירוניות במרחב העירוני; חשיבה מחדש על תכנון המרחב הכפרי ויחסו אל העיר.