שמים את העירוניות על המפה

ועידת עכו הראשונה  נערכה בנובמבר 2015, והצליחה להעלות את תחום העירוניות גבוה בסדר העדיפות הלאומי, כהכנה לוועידת ה-HABITAT III  UN-של האו"ם , שנערכה בסוף 2016. שרים, ראשי ערים, מנכ"לי משרדי ממשלה וצמרת מקבלי ההחלטות בישראל חברו לקהל מגוון ויצרו שיח ייחודי במינו לקידום של עירוניות בישראל. ההנאה והריגוש מהמהלך הראשוני תורגמו במשך ימי הוועידה לתוצרים אופרטיביים: השקת הפורום הישראלי לעירוניות, שהשנה יקבל מעמד של עמותה רשומה, ופעילות משותפת עם המטה הלאומי לעירוניות, של משרד הבינוי והשיכון. הוועידה שימשה לשיתופי פעולה ולהמשך פעילות הפורום בקרב ארגוני חברה אזרחית, הכנסת, האקדמיה והידוק הקשר עם ארגון UN  ATHABIT.

חוסן עירוני

ועידת עכו השנייה עמדה בסימן  "חוסן העירוני" בישראל – הנחיצות בהיערכות ערי ישראל בשגרה ובחירום בהיבטים של כלכלה, תשתיות וטכנולוגיה, חברה ותרבות וכן סביבה ובריאות. מאות אנשים פקדו את הוועידה, קהל הטרוגני בגיל, ברקע החברתי, המקצועי והגיאוגרפי, השואפים לקידום העירוניות בישראל.

במהלך שני ימי הוועידה יתקיימו מושבים, סדנאות, שולחנות עגולים ומפגשים בפורומים שונים שידונו בהיבטים השונים והמגוונים של בניית חוסן  בעת חירום ורגיעה , לשם שגשוג הערים בישראל.

הוועידה תחולק השנה ל-5 מסלולי תוכן המייצגים מרכיבים שונים בחוסן עירוני: ۰ תשתיות וטכנולוגיה ۰ כלכלה ۰חברה ותרבות ۰סביבה ۰ספורט ובריאות.

כמו כן, במהלך הוועידה יתקיים פורום ראשי ערים ומהנדסי ערים בשיתוף מרכז השלטון המקומי;  מפגש שולחנות עגולים לגיבוש המשך דרכו ופועלו של הפורום הישראלי לעירוניות; ערב שייוחד למפגש של נציגי ממשלה והשלטון המקומי עם נציגים מטעם ה-UNISDR  (הארגון העולמי להתמודדות במצבי חירום) וסיורים בעיר עכו ובסביבתה.

היום השני של הוועידה ייוחד לשיח סביב המדיניות הממשלתית והיערכות החברה הישראלית לחוסן עירוני ואזורי ויכלול שורה של מושבים בנושא.