שותפים

בשיתוף:

WECONOMIZE | JOINT ISRAEL | אוניבריסטת תל אביב | אוניברסיטת בן גוריון | אוניברסיטת חיפה | במקום | בצלאל | ברית הקואופרטיבים לצדק חברתי | גיאוקרטוגרפיה | האוניברסיטה העברית | החברה להגנת הטבע | הטכניון | המועצה לבניה ירוקה | המכללה למנהל | המכללה לעיצוב, ויצו חיפה | המרכז לעירוניות בת ים | חיים וסביבה | מינהל שימור ברשות העתיקות | מכון השל לקיימות | מרכז הגר | משרד הבריאות | משרד התרבות והספורט | המשרד לשיוויון חברתי | המשרד לפיתוח אזורי | משרד הגנת הסביבה | משרד החקלאות | נט"ל | פורום רשויות החוף | עיריית ירושלים | עיריית אילת | עיריית כפר סבא | עיריית מודיעין-מכבים-רעות | עיריית תל אביב יפו | קרן ירושלים הירוקה | קרן מיראז לפיתוח הנגב | רשת ערים בריאות | רשות העתיקות | שדמות | שפע כרמל | תנועת מרחב