שולחנות עגולים

partner_forum
partner_25

מפגש שולחנות עגולים של הפורום הישראלי לעירוניות בשיתוף מכון אלכא למנהיגות וממשל – ג'וינט ישראל

במהלך יום הוועידה הראשון נערך מפגש סגור לחברי הפורום הישראלי לעירוניות בתצורה של שולחנות עגולים – מפגש שתכליתו להרחיב את השיח של הפורום במעגל אזרחי רחב.

אחד מאבני היסוד בהקמת הפורום הישראלי לעירוניות הוא לפעול לקידום השתתפות תושבים ובעלי עניין נוספים להשתלב בתכנון ובעשייה העירונית.

מתוך כך, ניצלנו את הבמה שנוצרה בוועידה הנוכחית, וכינסנו את החברים בפורום  לדיון רחב בנושאים שעלו בוועידה עצמה ובתפקיד של הפורום בקידומם.

אנו מודים לכל מי שנטל חלק באירוע ותרם לנו בהמשך גיבוש הפורום הישראלי לעירוניות.

בכוונתנו לפרסם את עיקרי המסקנות שעלו במהלך האירוע בזמן הקרוב.

ניהול והפקה – חנה מורן , מנהלת הפורום הישראלי לעירוניות,

בשיתוף – קרן דורון-כץ, פזית הוכמן והדס ברזילאי אלכ"א , הג'וינט

עיצוב גרפי – קרן בריק-גוטליב